Khoozestan Ali Nazari

خوزستان

  متن آهنگ خوزستان از علی نظری

  می روم خوزستان
  به دیار دوستان
  تا ببینم عشقم را
  در دیار غربت
  با دلی پر حسرت
  مردم از غم ای خدا
  سینه ای سوزان دارم
  دیده ای گریان دارم
  عاقبت درد جدایی
  می کشدم می کشدم آه
  در فراقت روز و شب
  جان آمد بر لب
  چه کنم این بی وفایی
  می کشدم می کشدم آه

  نرود مهر تو از دل من بیرون
  یاد آن شب ها بخیر در کنار کارون
  لب نهادی بر لب من
  شد فزون ز عشقت تب من
  بعد از آن دیدار آخر
  شد سیه روز و شب من
  بر مزار عشق دیرین
  همچو باران گریه کردم
  گاهی پیش چشم مردم
  گاهی پیمان گریه کردم

  چه زیبا و فرح افزاست کارون
  عروس شهر رویاهاست کارون
  شب کارون بهشت عاشقان است
  از رو در جهان یکجاست کارونDownload Khoozestan Ali Nazari