Shahre Paeiz By Pooran Pooran

شهر پاییز

  متن آهنگ شهر پاییز از پوران

  پا بسته رفتم گفته بودی با بهاران بر می گردم
  اگرچه رفتم بی محبت مهربان بر می گردم

  اگرچه من در انتظارت چون گل غم غمگین بودم
  قسم به چشم تو به ناز وعده دیرین بودم

  دلم به سینه می لرزد می آیی می دانم
  به سر رسیده پاییز تنهایی می دانم

  من چون گل پژمرده ماندم در شهر پاییز و گل زرد
  وعده دیرین وفا کو ای بهار رفته برگرد
اUpload Shahre Paeiz By Pooran