Kie Kie Dar Mizaneh Pooran

کیه کیه در میزنه

  متن آهنگ کیه کیه در میزنه از پوران

  عقرب زلف کجت با قمر قرینه
  تا قمر در عقربه کار ما چنینه
  کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه
  درو با لنگر میزنه من دلم میلرزه

  ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرنجان
  از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان
  از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان

  نرگس مست تو و بخت من خرابه
  بخت من از تو و چشمتو از شرابه
  کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه
  درو با لنگر میزنه من دلم میلرزه

  ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرنجان
  از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان
  از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان
Download Kie Kie Dar Mizaneh Pooran