Vatanam By Salar Aghili Salar Aghili





وطنم

  متن آهنگ وطنم از سالار عقیلی

  وطنم ای شکوه پابرجا
  در دل التهاب دوران ها

  کشور روزهای دشوار
  زخمی سربلند بحران ها

  ایستادی به جنگ رو در رو
  خنجر از پشت میزند دشمن

  گویی از ما و در نهان بر ما
  وطنم پشت حیله را بشکن

  وطنم ای شکوه پابرجا
  در دل التهاب دوران ها

  رگ ات امروز تشنه عشق است
  دل رنجیده خون نمی‌خواهد

  دل تو تا ابد برای تپش
  غیر عشق و جنون نمی‌خواهد

  شرم بر من اگر حریم تو
  پیش چشمان من شکسته شود

  وای بر من اگر ببینم چشم
  رو به رویای عشق بسته شود

  وطنم ای شکوه پا برجا
  در دل التهاب دوران ها

  کشور روزهای دشوار
  زخمی سربلند بحران ها

  از تب سرد موج های خزر
  تا خلیجی که فارس بوده و هست

  می‌شود با تو دل به دریا زد
  می‌شود با تو دل به دنیا بست

  وطنم



Download Vatanam By Salar Aghili Salar Aghili