Momayez Sefr Shahin Najafi





ممیز صفر

  متن آهنگ ممیز صفر از شاهین نجفی

  پای یک کامپیوتر گیجم
  سر ِ من درد می کند به جنون
  کارگرهای شهرداری را می بَرَد سمت روستا کامیون
  خواهرم شعر می شود از لب،
  بغل دوست دخترش هر شب
  من به خود فکر می کنم اغلب
  توی حمّام ِ گریه با صابون
  دست تو: چوب و کُلت و چوبه ی دار
  البته شورت خانمت به کنار
  که مساوی تر از منی انگار!
  پیش چشمان بسته ی قانون
  خسته از مغز ِ خالی و پُرها
  مشت می کوبمت آجرها
  پیک خالی! بگو به دکترها:
  زخم ما رشد می کند به درون
  سور بالا و جشن پایین ها
  در عزا و عروسی اینها
  بوق گوساله ها و ماشین ها...
  سر ِ چی بود؟
  چند قطره ی خون
  بچّه ماهی خیال دریا داشت،
  گاو هم دوستان خود را داشت
  آنچه اندازه ی خودم جا داشت پشت من بودخانه ی حلزون
  دست بردن به متن قرآن ها
  خبر خودکشی میدان ها
  پخش ساندیس در خیابان ها
  بازی ِ موز بود با میمون
  حذف مو و تن ِ زن ِ «تختی»، کشف یک جور ِ
  راحت از سختی
  بحث در معضلات خوشبختی،
  سریال جدید تلویزیون
  دیر کردیم و باز هم زود است...
  عشق، یک کافه غرق در دود است
  فصل آغاز قصّه این بودست
  شرح کاندوم خریدن ِ مجنون!!
  راهسازی برای ویرانه، جنگ یک مشت مست و دیوانه
  خنده ی گرگ های در خانه، اشک تمساح های در بیرون
  نه دلت می برد مرا نه صدات، خسته ام
  آه
  از تمام جهات
  دلخوشم به کدام راه نجات؟
  من ِ زیر ِ کتاب ها مدفون
  هرچه از «هیچ» رنج می بردم،
  بغض خود را به زور می خوردم
  داشتم ذرّه ذرّه می مردم
  پشت این عکس های گوناگون
  من ِ زیر ِ کتاب ها مدفون
  هرچه در شهر اتفاق افتاد، رفت دنیا به باد یا با باد!
  باز در تو ادامه خواهم داد... از تو ای شعر واقعا ً ممنون
  واقعا ً ممنون




Download Momayez Sefr Shahin Najafi