Mola Ali Jan Arian

مولا علی جان

  متن آهنگ مولا علی جان از گروه آریان

  علی...علی...علی...علی...

  علی جانم علی
  علی جانم علی
  مولای ما علی

  علی جانم علی
  علی جانم علی
  مولای ما علی
  مولای ما علی

  ای آسمانی اهل کجایی
  از نسل بالا از کبریایی
  بر آشنایان درد اشنایی
  خوش رنگ و بویی
  رنگ خدایی

  ماهی و اختر در کهکشانی
  در هر زمانی ، در هر مکانی
  یاری توانا ، بر ناتوانی
  از کینه دوری ،آرام جانی

  ای شاه مردان
  علی عرفان
  مولا علی جان،مولا علی جان
  مولا علی جان
  ای شاه مردان
  علی عرفان
  مولا علی جان،مولا علی جان
  مولا علی جان

  ***
  بر هر ضعیفی پشت و پناهی
  نور چراغی بر هر سیاهی
  روشن دلم کن با یک نگاهی
  گم کرده راه را سالار راهی
  ای آفتاب عالم فروزان
  هم مرد مسجد
  هم مرد میدان
  گردن نهادی برحکم یزدان
  تا زنده سازی آیات قرآن
  تا زنده سازی آیات قرآن

  ای شاه مردان
  علی عرفان
  مولا علی جان،مولا علی جان
  مولا علی جان

  ای شاه مردان
  علی عرفان
  مولا علی جان،مولا علی جان
  مولا علی جان

  ***
  نیکو خصال و نیکو سرشتی
  اکنون امیر باغ بهشتی
  با رنگ خونت آخر نوشتی
  در راه دینت از جان گذشتی

  ای شاه مردان
  علی عرفان
  مولا علی جان،مولا علی جان
  مولا علی جان

  ای شاه مردان
  علی عرفان
  مولا علی جان،مولا علی جان
  مولا علی جان

  ترانه سرا : داراب پهلوان
 • Composer : پیام صالحی
 • Poet : داراب پهلوانDownload Mola Ali Jan Arian