Nefrin By Pooyan Pooyan

نفرین

  متن آهنگ نفرین از پویان

  نفرین به عشق و آشنایی
  نفرین به شب های جدایی
  نفرین به عشق و آشنایی
  نفرین به شب های جدایی
  او رفت و از لب های بسته
  دیگر نمی خیزد نوایی
  او رفت و از لب های بسته
  دیگر نمی خیزد نوایی

  رفت و دگر در سینه ام آهی نمانده
  در آسمان سینه ام نوری نمانده
  رفت و دگر در سینه ام آهی نمانده
  در آسمان سینه ام نوری نمانده
  او رفت و من تنها شدم
  مجنون بی لیلا شدم
  او رفت و من تنها شدم
  مجنون بی لیلا شدم

  دنیای شادی های من بود
  یار دل تنهای من بود
  دنیای شادی های من بود
  یار دل تنهای من بود
  آن دختر گیسو طلایی
  شهزاده رویای من بود
  آن دختر گیسو طلایی
  شهزاده رویای من بود
  رفت و ز قلب خسته ام شوری نمانده
  وز چشمه چشمان من آبی نمانده
  او رفت و گفت دست خدا پشت و پناهت
  باشد چراغ اخترون فانوس راهت
  او رفت و من تنها شدم
  مجنون بی لیلا شدم
  او رفت و من تنها شدم
  مجنون بی لیلا شدم
  نفرین به عشق و آشناییDownload Nefrin By Pooyan Pooyan