Zadrooz Zartosht Khodi Kaviani

زادروز زرتشت

  متن آهنگ زادروز زرتشت از خودی کاویانی

  در ششم فرودین
  در خاک ایران زمین
  ستاره ای درخشید
  پر نور شاد و زرین

  خجسته روز خرداد
  نوروز راستی شکفت
  به از عشا و راستی
  یقین بدان کس نگفت

  از پره ی ایزدیست آبادی و مهر و داد
  زرتشت اسفند توان راه بهی مژده باد

  اندیش گفت و کردار نیکی بود تو را یار
  پیام او دل پسند پر مهر باش و هشیار

  در ششم فرودین
  در خاک ایران زمین
  ستاره ای درخشید
  پر نور شاد و زرین

  بهار سبز گاتار سرود آسمانی
  بخوان چو بلبل مست آزاد در جهانی

  در باغ بی خزانت اندیشه های پاک است
  هدیه ی تو به جهان آزادی انسان است

  از تو اهورا پرسند از تو فناکار تو
  هنوز منم هم پیمان خوشی بسته یار تو
  پیروز و سر بلندنت پوینده بار راهت
  نام تو می درخشد چون مهر تابناکت

  بازوبند خرومن دارای هر مساوات
  این نور پاک مزدا هستی بخش توانا
  ایران همیشه جاوید پیام زرتشت امید
  حقا که دانش او ستاه ای درخشیدDownload Zadrooz Zartosht Khodi Kaviani