Norooz Khodi Kaviani

نوروز

  متن آهنگ نوروز از خودی کاویانی

  روز ِ اورمزد
  ماه فرودین
  نوروز ِ پیروز
  شادی آفرین

  هفت سین سفره ی نعمت ِ زمین
  شاد باش ، خنده کن ، بزم اینچنین
  روز اینچنین

  آسمان آبی و دشت پر ز ِ گل
  هر طرف نغمه های بلبل
  روز ِ نو
  جشن ِ نو
  نوروز ِ ماست
  ای وطن مهر ِ تو با جان ماست

  جام جمشید پر شده ز می
  نوش کن گوارا یادگار ِ کی
  چون نشست روی تخت آسان گرفت
  همچو آزادگان اوجی گرفت

  گوهر افشان بخوان خسروانی سرود
  یکدل و یک زبان آواز ِ روح
  آواز ِ روح

  پیروز
  نوروز
  نوروز
  پیروز
  .
  .
  .
  روز ِ اورمزد
  ماه فرودین
  نوروز ِ پیروز
  شادی آفرین

  هفت سین سفره ی نعمت ِ زمین
  شاد باش ، خنده کن ، بزم اینچنین
  روز اینچنین

  آسمان آبی و دشت پر ز ِ گل
  هر طرف نغمه های بلبل
  روز ِ نو
  جشن ِ نو
  نوروز ِ ماست
  ای وطن مهر ِ تو با جان ماست

  جام جمشید پر شده ز می
  نوش کن گوارا یادگار ِ کی
  چون نشست روی تخت آسان گرفت
  همچو آزادگان اوجی گرفت

  گوهر افشان بخوان خسروانی سرود
  یکدل و یک زبان آواز ِ روح
  آواز ِ روح

  پیروز
  نوروز
  نوروز
  پیروز
  .
  .
  .
  با تو باد هر زمان فر ِ کیان
  راستی پیشه کن تو در جهان
  فره ی ایزدی از خود مران
  تا که آباد ماند ایران
  تا که آزاد ماند ایران

  ترانه سرا : خودی کاویانی
 • Poet : خودی کاویانیDownload Norooz Khodi Kaviani