Shahzadeh Hamed Foolad Ghalam

شهزاده

  متن آهنگ شهزاده از حامد فولاد قلم

  حامد فولاد قلم و هم خوان:
  یه شب تو خواب وقت سحر ، شهزاده ای زرین کمر
  نشسته بر اسب سفید ، میومد از کوه و کمر
  می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
  می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

  کاشکی دلم رسوا بشه ، دریا بشه این دو چشم پر آبم
  روزی که بختم باز بشه ، بی یار بشه اون که اومد به خوابم
  شهزاده رویای من شاید تویی ، اون کس که شب در خوابه من آید تویی تو
  از خواب شیرین ناگه پریدم ، او را ندیدم دیگر کنارم به خدا
  جانم رسیده از غصه بر لب ، هر روز و هر شب در انتظارم به خدا
  کاشکی دلم رسوا بشه ، دریا بشه این دو چشم پر آبم
  روزی که بختم باز بشه ، بی یار بشه اون که اومد به خوابم
  می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
  می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
  می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
  می رفت و آتش به دلم می زد نگاهشDownload Shahzadeh Hamed Foolad Ghalam