Tanha Bia Abdolvahhab Shahidi

تنها بیا

  متن آهنگ تنها بیا از عبدالوهاب شهیدی

  در خلوت شبهای من
  تنها بیا ، تنها بیا
  پیمانه جوی ، ساغر طلب
  آهسته و شیدا بیا تنها بیا
  تنها بیا تنها بیا
  دور از نگاه این و آن
  آشفته از رشک کسان
  ای آرزوی من
  شبی در خلوتم تنها بیا تنها بیا
  تنها بیا تنها بیا

  دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
  داستان غم پنهانی من گوش کنید
  قصه بی سر و سامانی من گوش کنید
  گفت وگوی من و حیرانی من گوش کنید
  شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی
  سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی

  روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم
  ساکن کوی بت عربده‌جویی بودیم
  عقل و دین باخته، دیوانه‌ی رویی بودیم
  بسته‌ی سلسله‌ی سلسله مویی بودیم
  کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
  یک گرفتار از این جمله که هستند نبود

  نرگس غمزه زنش اینهمه بیمار نداشت
  سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت
  اینهمه مشتری و گرمی بازار نداشت
  یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت
  اول آن کس که خریدار شدش من بودم
  باعث گرمی بازار شدش من بودم

  عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او
  داد رسوایی من شهرت زیبایی او
  بسکه دادم همه جا شرح دلارایی او
  شهر پرگشت ز غوغای تماشایی او
  این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد
  کی سر برگ من بی سر و سامان دارد
Download Tanha Bia Abdolvahhab Shahidi