Booyeh Zanjir Alireza Eftekhari

بوی زنجیر

  متن آهنگ بوی زنجیر از علیرضا افتخاری

  گرچه از شش جهت دچار توام
  باز بی تاب و بی قرار توام
  از تو هیچ ام سر فراغت نیست
  هر چه آیینه غبار توام
  ادب بندگی می آموزم
  جلوه های خدا یار توام
  تا در آغوش مرگ می لغزم
  زنده می دارد انتظار توام
  هی هی ... هی هی
  می فروشت حرام کرده به من
  از ازل تا ابد خمار توام
  اولین جلوه جنون منی
  آخرین فرصت قمار توام
  بوی زنجیر در مشام منی
  نام گل بر لب بهار توام
  کی وصال اختیار خواهی کرد
  ای که مجبور به اختیار توام
  ای که مجبور به اختیار توام
  ...
  بوی زنجیر بر مشام منی ...
  بوی زنجیر در مشام منی
  نام گل بر لب بهار توام
  اولین جلوه جنون منی
  آخرین فرصت قمار توام
  گرچه از شش جهت دچار توام
  باز بی تاب و بی قرار توام
  از تو هیچ ام سر فراغت نیست
  هر چه آیینه غبار توام
  هر چه آیینه غبار توام
  گرچه از شش جهت دچار توام
  باز بی تاب و بی قرار توام
  گرچه از شش جهت دچار توام
  باز بی تاب و بی قرار توام
  گرچه از شش جهت دچار توام
  باز بی تاب و بی قرار توام
  گرچه از شش جهت دچار توام
  باز بی تاب و بی قرار توام
  گرچه از شش جهت دچار توام
  باز بی تاب و بی قرار توامDownload Booyeh Zanjir Alireza Eftekhari