Khab Boodam Farshid Amin

خواب بودم

  متن آهنگ خواب بودم از فرشید امین

  من انقدر خواب بودم ، نمی دیدم ... چی داره میگه نگات ... چی میگن اون چشمات
  من انقدر خواب بودم ، نمی فهمیدم ... معنی حرف تو رو از توی گریه هات

  تا به خودم بیام یکی تو رو دزدید ... چشمای خمارم دیگه هیچوقت تو رو ندید
  شبهای تنهای تنهای من ... پر شد از درد حسرتهای من ... سرمای شبهامو ، دستای تنهامو ، گرم کن
  امشب تو برگرد به دنیای من ... بگذر از درد گناهای من
  فریاد دل میگه ... بهم یکبار دیگه رحم کن

  بارونه...بارونه... اشکاتو... اشکاتو... ایکاش یکبار می دیدم
  معنای...معنای...حرفاتو...حرفاتو...ایکاش من می فهمیدم

  من انقدر خواب بودم ، نمی دیدم ... چی داره میگه نگات ... چی میگن اون چشمات
  من انقدر خواب بودم ، نمی فهمیدم ... معنی حرف تو رو از توی گریه هات

  تا به خودم بیام یکی تو رو دزدید ... چشمای خمارم دیگه هیچوقت تو رو ندید
  شبهای تنهای تنهای من ... پر شد از درد حسرتهای من ... سرمای شبهامو ، دستای تنهامو ، گرم کن
  امشب تو برگرد به دنیای من ... بگذر از درد گناهای من
  فریاد دل میگه ... بهم یکبار دیگه رحم کن

  من انقدر خواب بودم ، نمی دیدم ... چی داره میگه نگات ... چی میگن اون چشمات
  من انقدر خواب بودم ، نمی فهمیدم ... معنی حرف تو رو از توی گریه هات

  خواب بودم ، نمی دیدم ... خواب بودم ، نمی فهمیدم
  خواب بودم ، نمی دیدم ... خواب بودم ، نمی فهمیدم

  ترانه سرا : فرشید امین
 • Composer : فرشید امین
 • Arranger : نامی
 • Poet : فرشید امینDownload Khab Boodam Farshid Amin