Makhroobeh Soosan

مخروبه

  متن آهنگ مخروبه از سوسن

  بسان مرغکی آواره ای غم
  به دشت سینه من پر گشودی
  به سقف کلبه ی ویرانه ی دل
  گرفتی آشیان آنجا غنودی
  بگو ای غم سرایی جز دل من
  چنین مخروبه آیا دیده بودی
  تو که ماوآ در این ویرانه کردی
  ز صاحب خانه اش پرسیده بودی


  نمی پرسی ز من بیش ازتو ای غم
  چه کس در خلوت دل آشیان داشت
  چه کرد او داد چرا رفت و کجا رفت
  چه جایی بهتر از اینجا نشون داشت
  تو میدانی که آیا این دل من
  زمان چون بهاری پر صفا بود
  دلی سرمست از شوق محبت
  دلی اکنده از مهرو وفا بود


  مرو ای غم که بی تو این دل من
  چو فانوس شکسته سوت و کوراست
  مرا بی همزبان مگزار مگذر
  که با شادی رهم بس دور دوراست
Download Makhroobeh Soosan