Dar Vesalat Chera Biamoozam Ahmad Shamloo

در وصالت چرا بیاموزم

  متن آهنگ در وصالت چرا بیاموزم از احمد شاملو

  در وصالت چرا بیاموزم
  در فراقت چرا بیاموزم
  یا تو با درد من بیامیزی
  یا من از تو دوا بیاموزم
  می گریزی ز من که نادانم
  یا بیامیزی یا بیاموزم
  پیش از این ناز و خشم می کردم
  تا من از تو جدا بیاموزم
  چون خدا با تو است در شب و روز
  بعد از این از خدا بیاموزم
  در فراقت سزای خود دیدم
  چون بدیدم سزا بیاموزم
  خاک پای تو را به دست آرم
  تا از او کیمیا بیاموزم
  آفتاب تو را شوم ذره
  معنی والضحی بیاموزم
  کهربای تو را شوم کاهی
  جذبه کهربا بیاموزم
  از دو عالم دو دیده بردوزم
  این من از مصطفی بیاموزم
  سر مازاغ و ماطغی را من
  جز از او از کجا بیاموزم
  در هوایش طواف سازم تا
  چون فلک در هوا بیاموزم
  بند هستی فروگشادم تا
  همچو مه بی‌قبا بیاموزم
  همچو ماهی زره ز خود سازم
  تا به بحر آشنا بیاموزم
  همچو دل خون خورم که تا چون دل
  سیر بی‌دست و پا بیاموزم
  در وفا نیست کس تمام استاد
  پس وفا از وفا بیاموزم
  ختمش این شد که خوش لقای منی
  از تو خوش خوش لقا بیاموزمDownload Dar Vesalat Chera Biamoozam Ahmad Shamloo