Guitareh Man Mehrpouya

گیتار من

  متن آهنگ گیتار من از مهرپویا

  نغمه های درهم و آشفته گیتار من
  مظهر قلب من است و مظهر افکار من
  این همه فریادها کز سیم او آید برون
  ناله های او بود بر چشم گهربار من
  غیر از این گیتار و غیر از خالقم یعنی خدا
  کس نمی داند چه دارد قلب پر اسرار من
  کار و بارم را ببین و روزگارم را نگر
  کوهی از غم بار من
  شیون نمودن کار من
  می برم با خویش او را اگر روم در قعر گور
  کی جدایی اوفتد بین من و گیتار منDownload Guitareh Man Mehrpouya